Jinekomasti Ameliyatı

İşaretlemeler, tedavinin sınırlarını belirlemek için ameliyat öncesinde yapılır. Öncelikle memenin dış hatları işaretlenir, ardından topografik olarak meme başına doğru halkalar halinde memedeki fazlalıklar işaretlenir. Meme altı kıvrımı da ameliyat öncesinde hasta oturur veya ayakta durur pozisyondayken işaretlenir.

Ameliyat Kesi Yerinin Tespiti

Liposakşın için giriş yerleri genellikle meme altı kıvrımının dış hattında yapılır. Ama ben genellikle areola saat 6 hizasından yapmaktayım. Çünkü kesi yeri memenin kahverengi ve cilt geçişinde kalır ve kesi yeri ameliyat sonrası erken dönemde bile belli olmaz. Ayrıca aynı kesiden gerekliyse bir miktar meme glandı çıkarmakta mümkün olmaktadır.

Jinekomasti Ameliyatında Anestezi

Jinekomasti ameliyatı hastane ortamında ve ameliyathane şartlarında yapılır. Genellikle sedasyon ile desteklenmiş lokal anestezi yöntemini uyguluyorum. İşlem daha kompleksse o zaman genel anestezi tercih edilebilir.  Her iki memeye ince bir kanül ile adrenalin ve lidokain içeren ringer laktat solusyonu verilir. Bu sayede memede hem kansız bir ortam sağlanır hem de doku suyla genişlediğinden işlem dokulara hasar vermez.

Jinekomasti Ameliyatı Teknikleri

Lazer liposakşın cihazının fiberoptik kanülü kesi yerinden meme içinde yerleştirilir. Bu işlem esnasında hem meme içindeki fazla yağlar eriyerek, süt gibi bir eriyik duruma gelir hem de cilt ve fibröz dokular kontrakte olarak cildin sıkılaşması sağlanır. İçerideki eriyik yağ miktarını aspire ederek almak iyileşme sürecini hızlandırır. Lazer liposakşın sonrası eğer fazla cilt ya da meme başı arkası gland fazlalığı varsa bu durumu düzeltmek için ek işlemler yapılır. Ameliyat bitince baskılı bir pansuman ya da korse giydirilerek operasyon sonlandırılır.

Jinekomasti Ameliyatının Riskleri

Jinekomasti ameliyatı aslında iyi planlandığında yüz güldürücü ve komplikasyon oranı da oldukça düşük bir estetik operasyondur.

Hastalar bana en çok  ‘yağ embolisi olur mu?’ diye soruyorlar. Aslında yağ embolisi normal liposakşında bile çok nadir komplikasyondur. Zaten lazer liposakşında lazerin termal enerjisi ile işlem bölgesinde koagülasyon olmakta ve minör kılcal kanamalar bile kontrol altına alınmaktadır. Bu yüzden yağ embolisi olasılığı yok denecek kadar azdır.