Ameliyat Öncesi Planlama

Sınıflandırma ve Tedavi

Jinekomastinin  tedavisi için memedeki yağ oranı, gland ve deri fazlalığının derecesine bağlı olarak, birkaç tedavi sınıflandırma sistemi ile mükemmel yol haritaları önerilmiştir.

Ben jinekomasti cerrahi tedavi adaylarının, cilt sarkmasının derecesine, meme hipertropisinin karakterine ve miktarına göre bir sınıflandırma sistemi geliştirdim. Bu sınıflar yağdan zengin meme dokusu için IA ve IIA, meme bezinden zengin doku için de IB ve IIB şeklinde alt kategorilere ayrılabilirler. Bu sistem lazer liposakşın, gland eksizyonu ve cilt çıkarılması primer tedavi modaliteleridir.

 Jinekomastinin Sınıflandırılması ve Yönetimi
Aşama I
Aşama I:  Jinekomasti hastalarında minimal hipertropi görülür (250 gr’dan az meme dokusu)
Tedavisi:  Liposuction ya da lazer liposuction, gerekliyse gland eksizyonu

 Aşama II
Aşama II:  Jinekomasti hastalarında orta hipertropi görülür (250 ilâ 500 gr arası meme dokusu).
Tedavisi:  Liposuction ya da lazer liposuction, gerekliyse gland eksizyonu

Aşama III ve IV
Aşama III ve IV: Jinekomastisi olan hastalarda ağır hipertropi görülür (500 gr’dan fazla meme dokusu) fakat farklılık daha barizdir, çünkü bu hastalarda meme cildinde sarkma derecesi daha fazladır. Aşama III jinekomasti hastalarında aşama hafif sarkma, aşama IV jinekomasti hastalarında ise ileri derecede sarkma görülür.

Tedavisi:  Liposuction ya da lazer liposuction ile fazla cildin çıkarılması.